Условия за ползване

Открийте информация за условията за ползване на платформата PavelAndreev.BG

Общи условия за ползване на платформата PavelAndreev.BG

Платформата PavelAndreev.BG е сайт на Павел Андреев Андреев и за краткост ще бъде наричан по-долу "Платформата". Представлява онлайн платформа за набиране на финансови и материални средства за благотворителни кампании.

Моля прочетете внимателно условията за ползване на "Платформата", защото те представляват договор между Вас и Платформата и вие като страна се съгласявате с тях, използвайки я. Вие като дарител или получател на дарения се съгласявате с условията описани по-долу. В случай, че не сте съгласни с условията, моля не използвайте "Платформата".

Достъп и използване на услугите на "Платформата"

Роли в "Платформата": 

Потребител - всяко физическо или юридическо лице, което използва "Платформата"

Дарител - всяко физическо или юридическо лице, което прави финансово или материално дарение чрез "Платформата". Дарителят може да дарява чрез платформата неограничен брой пъти и средства. Може да коментира, споделя кампаниите. Може да се свърже с основателя Павел Андреев и да помогне и по други начини.

Дарение - парично или материално благо, което се предава на лицето, за което е стартирана кампания

Бенефицент на дарението - получател на дарението (финансово или материално). Бенефициентът на дарението може да бъде физическо или юридическо лице. Ако бенефициентът е и инициатор на кампанията/каузата, той може да актуализира и спира кампанията по всяко време.

Инициатор на кампанията/каузата - физическо или юридическо лице, което стартира кампанията/кампаниите. Инициаторът може да стартира финансова или материална кампания като се свърже със собственика на "Платформата" чрез Facebook и Instagram профилите или чрез контактната форма. Инициаторът може да редактира, спира кампанията по всяко време.

Услуги, които предоставя "Платформата" - достъп до сайта, възможност да финансови или материални дарения, възможност за стартиране на кампания, 

Описание на услугите на "Платформата":

Услугите на "Платформата" позволяват на физическо лице, юридическо лице или организация да публикува кампания за набиране на средства („Кампания“) на "Платформата" PavelAndreev.BG за приемане на парични дарения („Дарения") от дарители („Дарители") или за приемане на материални дарения („Дарения") от дарители („Дарители"). Всяка от стартираните "Кампании" са предварително съгласувани със собственика на "Платформата" Павел Андреев, проверени и чрез съгласието си да бъдат качени вие декларирате също, че са легитимни и средствата (финансови или материални) ще отидат само и единствено по предназначение след като ви бъдат предадени от собственика на "Платформата" Павел Андреев.

Получаване на одобрение и стартиране на кампания/кауза в "Платформата":

За стартиране на кампания/кауза "Платформата" изисква пълна информация за казуса и бенефициента на даренията. При изискване на документи от "Платформата" сте длъжни да ги предоставите за потвърждаване на кампанията и избягване на злоупотреби. Отговорността за предоставената информация и документи е изцяло на Бенефициента и Инициатора. Кампанията трябва да е ясна, трябва да са описани всички нужни придружаващи документи, за да става ясно на дарителите и потребителите. Срока за разглеждане на каузите е 10 работни дни.

Изплащане на финансовите дарения и получаване на материалните:

Изплащането на набраните финансови средства в „Платформата“ става в рамките 10 работни дни след като тя е приключила и става по сметка на „Бенефициента“ или на ръка с подпис на приемно-предавателен протокол. Също така е възможно даренията да бъдат превеждани директно по сметка на трета страна след съгласие между "Платформата" и "Бенефициента". Тази трета страна би била лечебно заведение или друга в полза на "Бенефициента".

Отчетност на средствата:

„Платформата“ носи пълна отговорност за средствата, които събира и за тяхното правилно изразходване. „Платформата“ дължи отчет на Инициатора и винаги трябва да го предостави при поискване. „Инициатора“/“Бенефициента“ дължи отчет на „Платформата“ как се изразходват средствата по кампанията/каузата.

Събиране на данни:

Платформата събира задължително единствено имейл адресите на своите дарители. Те са нужни за контакт с тях само при нужда. Използвайки платформата и въвеждайки имейла си давате съгласие той да бъде използван само и единствено, за да получавате информация от нас относима с кампаниите в платформата и свързана с дарителски кампании, както и за връзка с вас относно постъпили дарения.

Реклама:

"Платформата" стартира реклама с цел популяризиране на кампании, за да достигнат до максимален брой дарители. Средствата за рекламата се приспадат от общо набраната сума и в края на всяка кампания се качва отчет с фактури от платформата, чрез която е рекламирано. (например Facebook) Всеки дарители и бенефициент се съгласява част дарените средствата да се използват за реклама и след края на кампанията да се приспаднат от общо дарената сума. Реклама е възможно да е стартирана и със средствата, които са оставени в полза на платформата и за нейното развитие. В този случай не се качва отчет в кампанията и тези средства не се спират от общо дарената по кампанията сума.

Такси:

„Платформата“ не задържа никакви задължителни такси или задължителен процент от постъпилите дарения в нейна полза. Всеки от дарителите преценява дали и какво да остави в полза на "Платформата". Този акт не е задължителен и всеки дарител може да напише 0% (нула). В този случай дарените средства ще бъдат платени на бенефициента изцяло. Единствените такси, които се заплащат от дарените средства за бенефициента са такси към Stripe (виртуалния ПОС терминал). Те са според условията на платформата Stripe. Към 23.11.2021г: 1,4% от дарението + 0,50лв за европейски банкови карти и 2,9% от дарението + 0,50лв за неевропейски банкови карти.

При плащания с Paypal таксите са съгласно условията за ползване на PayPal и съгласно таксите за превалутиране на банка Алианц.